Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

23:40

November 08 2017

Deepplain
00:21

Jeżeli


A jeżeli nic? A jeżeli nie?
Trułem ja się myślą złudną,
Tobą jasną, Tobą cudną, 
I zatruty śnię:
A jeżeli nie?
No to... trudno.
A jeżeli coś? A jeżeli tak?
Rozgołębią się zorze,
Ogniem cały świat zagorze,
Jak czerwony mak,
Bo jeżeli tak,
No to... - Boże!!

Julian Tuwim
Deepplain
00:20
well, that didn't work
Reposted fromjan jan viawdychamspaliny wdychamspaliny
Deepplain
00:20
well, that didn't work
Reposted fromjan jan viawdychamspaliny wdychamspaliny
Deepplain
00:19
Posłuchaj, powiem to w ten sposób: dla mnie jesteś numerem jeden, a numer dwa nawet nie istnieje.
— Charles Bukowski
Reposted fromcytaty cytaty viawdychamspaliny wdychamspaliny
Deepplain
00:18
Pus­tka. Pus­ty­nia. Nic. Ja sam tu­taj jes­tem. Ja sam. 
— Gombrowicz
Reposted fromchained chained viawdychamspaliny wdychamspaliny
00:18
0499 d0c1 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viawdychamspaliny wdychamspaliny
Deepplain
00:17
A potem sam się znajdzie powód By zwątpić czy to się opłaca Znajdziemy powód by odchodzić I sto powodów, żeby wracać
— Artur Andrus
Deepplain
00:15
Play fullscreen
I had all and then most of you, some and now none of you
Deepplain
00:15
To było coś w rodzaju: "Ja wiem, że ty wiesz. I ty wiesz, że ja wiem, ale żadne z nas nic nie powie".
— Melvin Burgess "Ćpun"
Deepplain
00:15
  Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viawdychamspaliny wdychamspaliny
Deepplain
00:12
Jaka obmierzła wydaje się cisza, jakie bezwartościowe drobiazgi na półkach, jak nudna, nieskończenie nudna praca. Jak wielka dopada nas marność i miałkość naszego istnienia, kiedy ktoś przez moment pokaże nam życie barwne, szalone, omami nas kolorami, połechce bliskością zmysłową, obieca talon na wszystko, czego nam brak, by... By zniknąć nagle, zostawiając nas na pastwę siebie.
— Dorota Masłowska, " Kochanie, zabiłam nasze koty"

November 07 2017

Deepplain
22:47

October 17 2017

14:35
09:49

April 14 2016

20:46

14 kwietnia 2016

Przyspieszenie na dotarciu i zła regulacja gaźnika

20:33
2669 0b48 500

Przed

May 31 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 24 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 17 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl